O škole

 

Název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Adresa: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
IZO: 108006972
IČ: 49872427
Telefon: 417 637 477
E-mail: skola (zavináč) vos-sosmost.cz
Datová schránka: zcivy9b
WWW: https://www.vos-sosmost.cz

Poskytovaný stupeň vzdělání

Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání.

Kapacita školy

Schválená kapacita školy je celkem 2150 žáků a studentů, z toho 1290 žáků střední školy, 860 studentů vyšší odborné školy. Kapacita Domova mládeže je 120 ubytovaných.

Historie školy

Škola vznikla na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k 1.9.2009 sloučením Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie v Mostě a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě. Obě školy mají ve vzdělávacím systému Ústeckého kraje dlouholetou tradici. Ekonomické a pedagogické obory v denní i dálkové formě vzdělávání jsou veřejnosti nabízeny od poloviny 60. let, sociální vzdělávání od 70. let a zdravotnické vzdělávání začalo být realizováno v roce 1946. Díky své vzdělávací nabídce i poskytované kvalitě vzdělávání obě školy získaly pevné postavení v krajské síti středních a vyšších odborných škol. Sloučením obou škol se vytvořily podmínky pro efektivní využívání personálního zázemí a materiálně technické vybavenosti obou škol a jejich využití pro rozšiřování vzdělávací nabídky v celoživotním vzdělávání, které zahrnuje především kurzy pro veřejnost. Páteřní škola Ústeckého kraje Dne 18. května 2011 Rada Ústeckého kraje rozhodla udělit škole Certifikát páteřní škola Ústeckého kraje. Certifikát byl udělen za splnění kritérii stanovených zřizovatelem Ústeckým krajem a je osvědčením o významném postavení školy v síti škol a školských zařízení Ústeckého kraje. Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru.