O projektu Erasmus+

Vyšší odborná škola v Mostě byla úspěšným žadatelem programu Leonardo da Vinci v letech 2000-2014, jehož cílem byla mobilita studentů v zahraničí v rámci odborné praxe. Za vedené období vycestovalo do 5 zemí Evropy zhruba 160 studentů.

Od roku 2015 je naše škola úspěšným žadatelem navazujícího programu ERASMUS+ , ve kterém již vycestovalo více jak 100 studentů.

Naše škola obdržela grant v rámci Výzvy 2019 pro program Erasmus+ v letech 2019-2022 číslo 2019-1-CZ01-KA116-060434 Pojďme za kvalitou! 

Jsme také držitelem akreditace Erasmus do roku 2027 číslo 2020-1-CZ01-KA120-VET-094183.