O projektu Erasmus+

Vyšší odborná škola v Mostě byla úspěšným žadatelem programu Leonardo da Vinci v letech 2000-2014, jehož cílem byla mobilita studentů v zahraničí v rámci odborné praxe. Za vedené období vycestovalo do 5 zemí Evropy zhruba 160 studentů.

Od roku 2015 je naše škola úspěšným žadatelem navazujícího programu ERASMUS+ , ve kterém již vycestovalo více jak 200 studentů.

File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

Ve školním roce 2024/2025 jsou v rámci projektu 2024-1-CZ01-KA121-VET- 000203879  realizovány mobility studentů, stínování učitelů a přednášky zahraničních odborníků pro žáky a  studenty.

Škola je na programové období 2021-2027 držitelem akreditace 2020-1-CZ01-KA120-VET-094183

Spolupracujeme s řadou institucí a škol v těchto zemích Evropy: Nizozemsko, Irsko, Německo, Litva, Francie, Španělsko, Malta, Island a Norsko. Plánuje svoji síť rozšířit na další země jako je Slovensko, Chorvatsko a Švédsko.

Projevit svůj zájem o zahraniční stáž můžete přihlášením se zde.

 

Název projektu:  nebyl stanoven

Číslo projektu: 2024-1-CZ01-KA121-VET- 000203879

Začátek projektu:  1. 7. 2024

Konec projektu: 31. 8. 2025

Délka projektu (počet měsíců):  15 měsíců

Přehled aktivit: grant na akci: organizační podpora, podpora na pobytové náklady, cestovní náklady, jazyková podpora, podpora inkluze pro organizaci, přípravné návštěvy, kurzovné

Finanční dotace: 127 859 Eur

Mobility budou uskutečněny od září 2024 do srpna 2025.