Měsíc: Březen 2020

Sevilla – Mobility of VET learners (8. 3. – 11. 3. 2020)

Účastníci: Jitka Hašková, ředitelka školy a manažerka projektu Zdeněk Paďourek, zástupce ŘŠ a odborný garant projektu Jana Dluhošová, učitelka jazyků – anglický a španělský jazyk Aktivita – A3 – Mobility of VET learners Partner: jazyková škola Carlos V. Naše spolupráce započala díky semináři na Hispánsko-české obchodní komoře v Praze v listopadu 2019, kde jsme navázali kontakt …