Meppel – stáž učitelů (23. 4. – 28. 4. 2024)

V období 23. 4. 2024 – 28. 4. 2024 se skupina 4 odborných učitelek zúčastnila odborného stínování pracovníků v městě Meppelu, Holandsku. Stínování bylo zaměřeno na zdravotnické předměty a konalo se ve škole Drenthe College, ale také jsme měly možnost navštívit odborná pracoviště Isala nemocnici a domov pro seniory Zonnekamp, chráněné bydlení v Meppelu.

Během pobytu jsme měly možnost stínovat učitele, pracovníky ošetřovatelských postupů, ošetřovatelství, praktické výuky, psychologie, fyzioterapie a ergoterapie. Spolupracovaly jsme také se studenty Drenthe College. Po celou dobu jsme vnímaly velikou profesionalitu a výbornou odbornou úroveň všech pracovníků. Chtěly bychom vyzdvihnout také jejich empatii, vstřícnost a zájem i o náš systém školství a zdravotnictví v České republice. Mohly jsme nahlédnout do jejich teoretické ale i praktické výuky, získaly nápady pro nové výukové metody, zaujala nás výuka bez lavic, pouze v kroužku. Studenti jsou tak více motivováni ke komunikaci. Studenti často prezentují své nápady, hodnotí svou výuku. Školní systém vzdělávání je podobný tomu našemu, s rozdílem v oblasti praktické výuky. Studenti mají výuku rozdělenou na teoretickou a praktickou několik týdnů. Pro příklad studenti nemění oddělení na praktické výuce  po 14 dnech atd. Ale jsou na praktické výuce třeba 1 rok ve stejném zařízení. Velkým pozitivem můžou být pak interpersonální vztahy, protože personál se se studenty dobře zná. Během stínování jsme toto měly možnost vidět. Vztah mezi odbornými učitelkami, sestrami a studenty byl vřelý a založen na spolupráci. Zájem byl vidět z obou stran. Zaujal nás i školní pes, který je určitě velkým zpestřením pro studenty i pro samotné učitele. Velkým pokrokem v Evropě a možná i ve světě je digitalizace. Holandsko usiluje o redukci papírových dokumentů a to i v nemocnici Isala, kterou jsme navštívily. Velice nás zaujal systém zdravotnické péče v Holandsku, především v oblasti ortopedie. Kdy pacienti po operaci totální endoprotézy odcházejí domů první den. Také bychom chtěly zmínit vybavení nemocnice, které je na vysoké úrovni. Nemocnice je navržena a zařízena dokonale. Malby na stěnách, nebo také namalované listy na podlaze slouží pro podporu pohybu pacientů a motivaci v léčebném procesu. Nemocnice disponuje s tzv. green roof, což je střecha nemocnice, která je pokrytá vegetací a půdou. Toto je velice skvělý nápad a do budoucna by Holandsko mohlo motivovat i další státy. Dalším šokujícím překvapením pro nás byl robot pojmenovaný Tessa. Tento robot byl vynalezený především pro seniory s demencí. Hradí ho z části zdravotní pojišťovna a z části pacient. Slouží k připomínání běžných činností (umýt se, obléct, vzít si medikaci, zalít květiny) pacientovi. Personálem  nám byla vysvětlena koncepce zdravotní péče. V Holandsku usilují o udržení obyvatelstva především v domácí péči. Motivují je k co nejdelší soběstačnosti. Proto není výjimkou, že senioři se dožívají 93 let a jsou zcela soběstační. Domníváme se, že toto je z části způsobené výchovou, podmínkami v Holandsku. Celý pobyt nám každý den nabízel spoustu nových poznatků, myšlenek, emocí. Především jsme si oblíbily přístup Holandských lidí k práci, k životu, k rodině. Cítily jsme všude pozitivní energii a ochotu, lidé působí uvolněným dojmem nikoliv, že by někam pospíchali atd.

Během celého pobytu jsme si zdokonalily především anglický jazyk, nejenom ve všeobecné oblasti ale i odborné. Vyzkoušely jsme si spolupráci se zahraničními kolegy v jiném prostředí.  Poznaly jinou kulturu a chtěly bychom poděkovat za tuto příležitost, která je pro nás nezapomenutelná. Chtěly bychom poděkovat především holandským kolegům, kteří se o nás dokonale postarali, i ve svém volném čase nám věnovali veškerou péči. Děkujeme, že jsme během pobytu mohly poznat i kulturu města, navštívit tulipánová pole v Keukenhofu, Giethorn a být součástí oslav ke dni narozenin krále.  

Lahmerová, Palečková, Šrámková, Kališková