Paola (20. 4. – 4. 5. 2024)

Zdravíme všechny čtenáře tohoto blogu. Jsme 4 studenti 2.ročníku oboru sociálně-právní činnost. Dostali jsme možnost vycestovat v rámci svého studia, a to díky projektu Erasmus+. Provedeme vás naší studentskou cestou na univerzitě MCAST. 

1.den (20.4. 2024)

Dne 20. 4. 2024 jsme odlétali přímým letem z Prahy a přiletěli jsme kolem 11 večer na Maltu. Před vstupem na nás již čekal náš odvoz, který nás dovezl na naše ubytování. Jsme ubytováni ve městě Cospicua. 

2.den (21.4. 2024)

Po probuzení  jsme se šli projít do města a nakoupit potraviny na oběd. Po obědě jsme vyrazili místním autobusem do hlavního města Valetta, kde jsme si koupili týdenní jízdenky na autobus. Poté jsme si šli projít hlavní město a naši procházku jsme zakončili u Triton Fountain a u sochy Christ the King. Po krátkém odpočinku na apartmánu, jsme vyrazili na večerní procházku Cospicuou a zakončili jsme ji v italské restauraci. A zítra nás čeká první den ve škole.

3.den (22.4. 2024)

Dnes byl první oficiální školní den. Do kanceláře Erasmu jsme měli dorazit na 9:00, takže jsme autobusem vyrazili už na 8:00. Poté, co jsme vystoupili na zastávce u školy, jsme se  vydali do areálu univerzity MCAST. Zde nás čekal složitý úkol, a to najít kancelář Erasmu. Tento úkol jsme zdárně zvládli, poněvadž jsme se optali místních učitelů a personálu kampusu. V kanceláři jsme se setkali se zástupkyní pro studenty Erasmu Olivií, která nás letmo seznámila s kampusem školy a zavedla nás za profesorkou jménem Antonella. Ta nám řekla konkrétní informace ke studiu a k našemu rozvrhu. Byl nám vysvětlen systém rozmístění tříd a budov, abychom snadno našli naše učebny. Následně nás provedla celým areálem školy, který zahrnuje budovy ostatních fakult, společné prostory pro trávení volného času, kantýnu, papírnictví… Po prohlídce jsme šli domů, a to z důvodu zrušené hodiny (hodina se koná jednou za dva týdny).

Zbytek dne jsme nabírali síly a večer jsme zakončili procházkou po oblasti Cospicua, která se nezdařila kvůli počasí.

4.den (23.4. 2024)

Dnešní den započal stejně jako ten včerejší. Zde jsme díky včerejším informacím našli naši učebnu, kde už čekali naši spolužáci, jednalo se o hodinu s názvem „Multidisciplanary approaches in health and social care“, kterou vyučuje paní profesorka Fiorella Borg. Tato hodina nás zaujala. V první části hodiny jsme dělali „Brainstorming“ k tématu konflikt, který byl hlavním tématem hodiny. Tato hodina byla vedena ve stylu přednášky a diskuze, do které jsme se také úspěšně zapojili. Pak následovala kratší pauza a dále jsme se přesunuli do jiné budovy, kde nás čekalo pokračování předešlé hodiny. Tato hodina se opět nesla v tématu konflikt a tentokrát se jednalo o to, popsat naši osobní zkušenost s konfliktem (v pracovním nebo osobním životě), zde jsme se opět aktivně zapojili do diskuze. Díky zkrácené přestávce jsme se dostali na náš apartmán dříve.

Po menší odpolední pauze, jsme se vydali do námořního muzea Malta Maritime Museum a poté jsme si prošli městskou oblast Birgu. A naše konečná zastávka byla v maltském obchodě s tradičními výrobky.

5.den (24.4. 2024)

Škola nám začínala brzy ráno. První hodina podle rozvrhu byla v bloku F, ale žáci s profesorkou se domluvili na změně třídy, která byla v jiném bloku. Tuto informaci jsme bohužel nevěděli a museli jsme napsat profesorce Antonelle. Po nedorozumění i s ostatním personálem školy, který nám neposkytl žádné užitečné informace, jsme hledali na 3 budovách a třídu jsme našli. Naše první hodina trvala 15 min, ale situaci jsme vysvětlili paní profesorce Yaně Mizzi a nebyl žádný problém. V rozvrhu byla první hodina nazvána jako „Critical and analytical thinking and evaluation skills“, ale náplň hodiny odpovídala následující hodině „Research project (Health and social care management)“. Studenti měli připravené prezentace na témata souvisící se sociální péčí a odprezentovali je, součástí prezentací byly různé aktivity. Jedna z nich byla anagram. a společná diskuze. Následující hodina byla „Working in addictive behaviour environment“.  Paní profesorka Joanna Abela Cassar působila velice příjemně, ale valnou většinu času mluvila maltsky a také dost odbíhala od tématu. Probírali jsme nelegální látky a modely přístupů k závislým lidem. Poté jsme měli předmět „Research project (Health and social care management)“, avšak pan profesor Matthew Muscat Inglott měl připravenou prezentaci na „Critical thinking“. V hodině jsme probírali jak správně zpracovat informace a jak je využít k napsání závěrečné práci, což bylo pro nás velice zajímavé. 

Po škole bohužel začalo pršet, takže jsme došli na nákup a dopřáli jsme si výborný oběd v japonské restauraci. Dále jsme využili volný čas k samostudium a dodělání seminárních prací, které máme brzy odevzdat. 

6.den (25.4.2024)

Náš školní den byl dost zajímavý, celý se nesl v duchu předmětu, s názvem „Entrepreneurship“. Na začátku se vše jevilo naprosto v pořádku. Paní profesorka, která vyučuje tento předmět nás od začátku výuky zcela ignorovala. Nedostalo se nám ani pozdravu. Co se týká obsahu a výkladu této hodiny, ten byl rozmanitý a zajímavý (hlavně tedy vedený celý v angličtině). Probírala zde příprava na studentskou práci. Ta zahrnuje založení fiktivního podnikání a všechny věci kolem s tím spojené. Počínaje rozpočtem a konče marketingovou kampaní, kterou si studenti sami musí vymyslet. Celkově hodina po obsahové stránce byla velice obohacující. Jediné, co kazí konečný dojem bylo to, že jsme si poprvé na této škole připadali spíše na obtíž. Následně jsme se vydali na náš apartmán, kde nás čekala příprava jídla a následný odpočinek.

Odpoledne jsme se vydali ve tří členné výpravě, jelikož jednomu z nás nebylo nejlépe a rozhodl se radši zbytek dne odpočívat. Takže jsme vykročili na průzkum zbytku města a také do nejbližšího velkoobchodu. Cestu zpět jsme si zpříjemnili menší procházkou po okolí. Večer na nás čekalo překvapení ve formě ohňostroje, jelikož tento týden probíhá na Maltě International Firework Festival. 

7.den (26.4.2024)

Ráno tohoto dne jsme se zúčastnili ranní mše, poněvadž lidé na Maltě jsou velice věřící. Následně jsme se podíleli na hodině „Working in addictive behaviour environment“. Pokračovali jsme v předešlé látce – modely závislostí. Paní profesorka opět mluvila spíše maltsky, takže jsme opět z hodiny pochytili tak polovinu. Dále nás čekala hodina „Work placement Theory and Practice 2“. Tuto hodinu vede paní profesorka Antonella, která nám původně ukazovala školu. Tento předmět odpovídá našemu „Superviznímu semináři k praxi“. Studenti zde musí zpracovat rozsáhlou prezentaci o místě, kde absolvovali své praxe. Hodně se zde zaměřovali na zákony spojené se sociální prací a její fungování v praxi. Tato hodina byla velice obohacující. Také jsme se dozvěděli o celkovém životě na Maltě, přímo od našich spolužáků. Poté jsme se vydali na nákup a následně zpět na apartmán.

Zbytek dne byl věnován kulturnímu obohacení v Galerii MUŻA a následné krátké procházce po zahradách ve Valletě.

 

8.den (27.4.2024) – 9.den (28.4.2024)

V sobotu 27.4. jsme navštívili Malta National Aquarium. Byl to průměrný zážitek, na úkor ceny. Poté jsme zavítali do městečka St. Paul’s Bay, kde jsme se podívali na pobřeží a také jsme si prohlédli ostatní kouty města. 

V neděli 28.4. jsme se jeli podívat na St. Peters Pool. Zde jsme si prohlédli krásné útesy a poté se vydali na tamější městský trh. Posléze jsme si prošli naše okolí a ochutnali jsme zdejší zmrzlinu. 

 

10.den (29.4.2024)

V pondělí začal druhý týden Erasmu a byli jsme přiděleni k prvnímu ročníku. Tento den byl určen k praxím, takže jsme neměli žádnou výuku. 

Čekal nás tedy větší výlet, a to plavba na ostrov Comino. Den započal brzkým vstáváním a následným přesunem do Cirkewwy, která se nachází na nejsevernější části ostrova Malta. Zbytek dne jsme si prošli zmíněný ostrov a zakončili výlet opalováním v zálivu Blue Lagoon. 

11.den (30.4.2024)

První vyučovací hodinu jsme začali předmětem „Developing emotional intelligence“. Tento předmět bychom zařadili mezi jeden z nejlepších, co jsme měli. Probírali jsme zde základy psychologie a to, jak fungují emoce. Velice si ceníme paní profesorky, která byla velmi milá a ochotná. Hlavně nás tedy zapojila aktivně do hodiny a to ve formě diskuzí, tak ale i v praktické části hodiny. To zahrnovalo rozbor prvního dojmu o každém žákovi ve třídě. Psali jsme to na papír, který se každému vrátil. Poté následovala hodina „English for Dissertation writting.“ Náplň této hodiny byl rozbor prací studentů, kdy si každý měl vybrat téma výzkumu a vyplnit určité dokumenty, které měli od paní profesorky. Dále paní profesorka studentům zadala nový úkol, kde si mají vybrat určitou problematiku, udělat výzkum a vytvořit prezentaci, kterou pak následně odprezentují. 

12.den (1.5.2024)

Dne 1.5.2024 je i na Maltě Svátek práce.

Využili jsme tento den k výletu na Dingli Cliffs od nich jsme následně pokračovali podél pobřeží až k Xaqqa Cliffs. Poté jsme zamířili zpět na apartmán. Večer jsme šli do kina. 

13.den (2.5.2024)

Tento den byl náš oficiálně poslední školní den. Pro profesorky a členy Erasmu jsme si připravili dárky, které obsahovaly tradiční české sladkosti nebo jídlo. 

Naše poslední vyučovací hodina byla „Research methods in social science“.  Studenti odevzdávali jejich zadané úkoly a profesorka práce následně ohodnotila a okomentovala. Poté studentům vysvětlovala další úkol, kde si mají vybrat téma, udělat výzkum a zpracovat zadané otázky.   

Následně jsme se vydali do kanceláře Erasmu a rozdali připravené dárky. Dostali jsme tašky MCAST a také podepsané dokumenty pro naší školu. 

Na závěr jsme se podívali na pozůstatky chrámu Tarxien.

14.den (3.5.2024)

Dnes jsme měli naplánovanou exkurzy do kanceláře s názvem SEM neboli Supervizzi Ewropei f Malta. Jedná se o instituci, která zaštituje působení evropských projektů na Maltě. Exkurze byla zajímavá. Probíralo se zde jaké formy dotací a projektů fungují na Maltě. Poté jsme se rozloučili se třídou a s profesorkou Antonellou, která nás měla na starosti.

Následně jsme si šli užít ještě trochu kultury. A navštívili jsme Archeologické muzeum a Grandmaster Palace. Zbytek dne jsme strávili balením věcí na zítřejší odlet.

15.den (4.5.2024)

Tento den je náš úplně poslední. Takže jsme udělali zbytek potřebných věcí kolem na apartmánu, připravili jsme si snídani a následně jsme se vydali zpět na letiště.

Tímto se s vámi loučíme a doufáme, že vám náš blog přinesl spousty nových informací.

Děkujeme všem, kdo si četl blog a šel s námi napříč naší zahraniční stáží na Maltě 🙂 

S pozdravem Pája, Jára, Saša a Denča <3