Paola – stáž učitelů (8. 5. – 13. 5. 2022)

Účastníci mobility: Ing. Jitka Hašková ředitelka školy, Mgr. Lenka Benešová Rucká učitelka ANJ a sociálního oboru, Mgr. Eva Povová učitelka sociálních a pedagogicko-psychologických předmětů, Mgr. Alena Pješčáková odborná zdravotnická učitelka, Mgr. Hana Elexová odborná zdravotnická učitelka

Aktivita: Profesní rozvoj pracovníků

Partner:  MCAST – MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY

Cíl: stínování pedagogů ve výuce, projednání smlouvy o spolupráci na další projektové období a dojednání organizačních podmínek dalších mobilit žáků, studentů a pedagogů

Obsah:

Pondělí 9. 5. 2022 –  vstupní návštěva kanceláře programu ERASMUS a jednání s ředitelem programu, dále jednání se zástupci vedení katedry komunitních služeb a aplikovaných věd, seznámení s prostory celé college

Úterý 10. 5. 2022 – stínování ve výuce sociálních a zdravotnických předmětů, jednání s ředitelem sekce wellbiingu

Středa 11. 5. 2022 – stínování ve výuce sociálních a zdravotnických předmětů

Čtvrtek 12. 5. 2022 – stínování ve výuce pedagogických a zdravotnických předmětů

Naše učitelská a ředitelská mise započala druhou květnovou neděli letem z Prahy do maltské Paoly s přestupem v německém Frankfurtu. Lety jsme v pohodě a s dobrou náladou zvládly, taxíkem dojely i na naše rezervované ubytování a moc nás potěšil krásný výhled z okna našeho apartmánu.

První pracovní den mobility měl seznamovací a jednací charakter. Náš průvodce, manažer Erasmu pan Christian Debono, nás seznámil s celým komplexem univerzity, s prostory, kde se budeme následující dny pohybovat, a zorganizoval jednání s ředitelem programu Erasmu Ing. Louisem Aquilinem. Jejich objem programu Erasmus čítá  130 mil. Eur, realizují  75 projektů, na univerzitě pracuje 850 pedagogů a  150 provozních pracovníků.

V odpolední čas byl naším průvodcem po Kalkaře, kde jsme byly ubytované, a kde jsou krásné historické památky, ke kterým nám podal zajímavý výklad.

Další pracovní dny měli stejný charakter, neboť podle připraveného programu jsme byly rozdělené na 2 skupiny a každá skupina denně stínovala v odborné teoretické  a praktické výuce v různých třídách různých

úrovní studentů různých oborů. Vždy po skončení pracovního programu jsme se vydávaly na poznávání dalších krásných míst  a pamětihodností Kalkary, Bormly a Valletty. Využívaly jsme místní autobusovou dopravu a také jsme nachodily hodně kroků a kilometrů. Denně jsme si  tzv. protáhly nohy, které jsme osvěžily v našem apartmánovém bazénu na střeše domu nebo ve Středozemním moři.  Rovněž jsme jedno volné odpoledne využili k cestování lodí na ostrov Gozo a poznání krás a historických památek tohoto ostrova.

 

Krátký náhled do vzdělávání na Maltě

Vzdělání na Maltě je povinné od šestnácti let a je nabízeno prostřednictvím tří různých poskytovatelů: státu, církve a soukromého sektoru. Maltský vzdělávací systém je rozdělen do čtyř stupňů: preprimární (věk 3–5), primární (věk 5–11), sekundární (věk 11–16) a terciární. Předškolní vzdělávání je volitelné, ale je plně financováno státem. V posledních deseti letech primárního vzdělávání jsou studenti umisťováni na základě dosaženého vzdělání a ve věku jedenácti let studenti absolvují jedenáct plus zkoušku, aby eliminovali směr středoškolského studia. Úspěch v jedenácti plus zkoušce umisťuje studenta na juniorské lyceum – prestižní střední školu – zatímco průměrný výkon nebo nevyhovující zkoušku umisťuje studenta na méně konkurenceschopnou střední školu. Zkoušky osvědčení o sekundárním vzdělání (NEC) se provádějí ve věku 16 let a maturitní zkoušky se provádějí ve věku 18 let, aby se určila způsobilost ke vstupu na univerzitu.  Přibližně 30 procent maltských studentů základních a středních škol je zapsáno do soukromých škol, z nichž většinu provozuje katolická církev. Nejvyšší pomaturitní institucí na Maltě je Maltská univerzita.

Řada studentů cestuje do školy pomocí národní autobusové sítě, která je pro studenty státních škol zdarma. Školy na Maltě obvykle začínají školní den v 8:30 a končí v 14:40. Kromě státních svátků dostávají studenti tři dny prázdnin v listopadu, 15 dní prázdnin přes Vánoce, dva dny prázdnin v březnu a osm dní prázdnin v dubnu. Maltští studenti získávají nejvyšší počet volných dnů ze všech studentů školy v Evropě, přičemž 90 dnů jsou dny mimo školu. To je o 14 dní více, než je evropský průměr 76. Prakticky všechny maltské státní školy provozují zastrčené obchody, zatímco některé střední školy jsou domovem jídelen. Státní školy poskytují svým studentům učebnice bezplatně, zatímco soukromé školy obecně vyžadují, aby jejich studenti za své učebnice platili, což jim umožňuje častěji měnit své učebnice a vydání učebnic. Všechny základní školy mají ve svých učebnách minimálně čtyři počítače, jednu tiskárnu, velký monitor a přenosný počítač pro učitele, zatímco mnoho středních škol má specializované místnosti potřebné k výuce předmětů jako domácí ekonomie a technologie potravin. Na třídu základních škol je zapsáno průměrně 22,5 studentů, přičemž průměr ve středoškolských třídách vzrostl na 24,3. Očekává se, že učitelé základních škol budou věnovat pět hodin týdně maltštině, angličtině a matematice, jednu hodinu týdně přírodním vědám, dvě hodiny týdně uměleckým řemeslům, dvě hodiny týdně sociálním studiím, jednu hodinu a 15 minut týden na sociální studia a dvě a půl hodiny týdně na tělesnou výchovu a náboženství. Osnovy státní školy na sekundární úrovni stanoví místní zkušební orgány. Terciární vzdělávání podle školského zákona z roku 1988 je vláda Malty povinna poskytovat bezplatné vysokoškolské vzdělání způsobilým rezidentům s dostatečnou kvalifikací pro vstup. Z důvodu finančních omezení však University of Malta nabízí některé kurzy pouze každý druhý rok, aby maximalizovala nabídku kurzů s optimálním využitím financování. Na univerzitě v současné době studuje více jak desítku tisíc studentů. Většina bakalářských studijních programů probíhá tři roky, včetně práva, které je v jiných zemích obecného práva často zdlouhavější. Učitelé základních a středních škol začínají vzdělávání učitelů na Maltské univerzitě získáním titulu Bachelor of Education (Honours), jehož dosažení obvykle trvá čtyři roky. K získání vstupu na univerzitu ke studiu primárního nebo sekundárního vzdělávání musí studenti splňovat nejen všeobecné požadavky univerzity na vstup, ale také řadu dalších požadavků na speciální kurzy. Vysokoškoláci, kteří chtějí vstoupit do učitelské profese, mohou také získat kvalifikaci získáním postgraduálního osvědčení o vzdělání. Obecně jsou rovněž požadovány dva roky odborné pedagogické praxe. Ministr školství může také udělit dočasný rozkaz k výuce, platný po dobu jednoho roku, na jakoukoli osobu, o které se ministr domnívá, že má schopnost učit v zemi.

 

Co říci závěrem:  poznání Malty, jejího systému vzdělávání, kultury, historie a památek, a úžasně pozitivních lidí a slunné pohody bylo osobním obohacením každého účastníka mobility.