Reykjavík – stáž učitelů (25. 9. – 29. 9. 2022)

Účastníci mobilit: Mgr. Zuzana Decastello, Mgr. Hana Drábková, Mgr. Petra Kosejková, Mgr. Petra Pelcmanová a Mgr. Markéta Procházková

V rámci projektu Erasmu jsme navštívily partnerské školy na Islandu, konkrétně MŠ Efstihjalli a Vinagerði, dále MŠ a ZŠ Waldorfskou, ZŠ Kópavogsskóli a SŠ Fjölbrautaskóli í Breiðholti. Všude nás přívětivě přivítaly kolegyně Češky a Slovenky, ale i místní paní učitelky a vychovatelky, které nám předávaly své zkušenosti a my tak mohly srovnat české a islandské školství. Žáci zde mají taktéž desetiletou povinnou školní docházku, ale tu absolvují v rámci deseti let na ZŠ, předškolní vzdělávání na Islandu povinné není. Často je tam ovšem rodiče umisťují už od 18. měsíce věku dítěte, protože sami mají více jak jedno zaměstnání, což je na Islandu otázkou jisté prestiže a zvyku. Na jednu stranu se dítě v tomto věku velmi dobře adaptuje a socializuje, na stranu druhou se může v některých případech fixovat na jednu paní vychovatelku. Islandské školství nabízí osmnáct let hrazeného vzdělávání a žáci a studenti mají možnost studovat i v pozdějším věku, takže nebylo žádnou výjimkou setkat se na SŠ i s žákem třicetiletým. Žáci jsou klasifikováni nejen prostřednictvím písemných prací, testů a referátů, ale zejména skrze projektovou činnost. Na Islandu se víceméně nepropadá, žák zkrátka ukončí daný ročník třeba s matematikou úrovně nižšího ročníku. Školství na Islandu je obecně velmi založeno na demokratických ideálech, např. děti v MŠ mají více možnost volby dané činnosti, než jak je tomu u nás s převahou činností řízených, nicméně také je zde větší počet učitelů v poměru k dětem. Účastnily jsme se též hodiny islandštiny pro cizince, kterých je na Islandu mnoho, a výuky angličtiny (látka anglické spojky v díle O myších a lidech od Johna Steinbecka). Ve Waldorfské škole jsme se seznámily s blokovou výukou, měly možnost nahlédnout do učebních pavilónů i venkovní učebny a prohlédly jsme si učebnice, které si vytváří žáci sami. V odpoledních hodinách jsme cestovaly po přírodních památkách (gejzíry, termální prameny, jezera, kopce a vodopády), navštívily jsme místní nádherné muzeum Perlan a též si prošly Reykjavík a mimo jiné viděly např. nádhernou novogotickou katedrálu, operní halu, radnici či dům, v němž se setkal v roce 1986 Reagan s Gorbačovem, aby v rámci tzv. islandského summitu započali konec studené války. Poslední den jsme zavítaly do vikingského muzea. Na počasí jsme měly neskutečné štěstí, protože dva dny z našeho pobytu dokonce svítilo sluníčko, což zde na Islandu není příliš obvyklé. Jsme skutečné vděčné za tuto mimořádnou příležitost, protože takto vysoko na sever Evropy se jen tak někdo nepodívá!