Reykjavík – stáž učitelů (24. 9. – 28. 9. 2023)

Neděle 24. 9. 2023

Naše výprava za poznáváním islandského školství započala v neděli večer na pražském letišti Václava Havla. Odtud nás čekal přibližně čtyřhodinový let do městečka Keflavík (nebo též Reykjanesbær), jenž je hodinku cesty autem od hlavního města Reykjavíku, kde jsme měli zajištěné ubytování. Přivítalo nás typicky islandské počasí – vítr a déšť. Proto jsme byli rádi, když jsme kolem třetí hodiny ráno konečně dorazili k místu našeho ubytování a mohli jít načerpat síly na následující čtyři dny.

Pondělí 25. 9. 2023

Následující den ráno jsme vyrazili do mateřské školy Efstihjalli, kde nás s úsměvem přivítala paní Zdeňka – vedoucí oddělení Kattholt (děti 4 – 6 let). Nejprve nás provedla celou školkou, ukázala jednotlivá oddělení a my jsme měli možnost pozorovat vzdělávání v islandské mateřské škole.

Do MŠ jsou přijímány děti už do 1 roku, nejčastěji však v rozmezí 2 – 6 let. V současné době také narůstá (20 %) počet dětí jiných národností, nejčastěji Poláků. Aktivity pro děti připravují pedagogové tak, aby děti měly možnost vlastní volby výběru činností, provedly úkol samostatně a nesly odpovědnost za svůj výběr. Také se zaměřují na socio-emoční rozvoj dětí. Na jednoho učitele tak připadá přibližně 3 – 5 dětí.

A protože nám po obědě počasí přálo, rozhodli jsme se, že navštívíme ty největší přírodní skvosty, které nám může Island nabídnout – Zlatý okruh. Začali jsme procházkou v národním parku Þingvellir  k vodopádu, dále se přemístili k praotci všech gejzírů Geysir a kaskádovitému vodopádu Gullfos. Po cestě zpátky si ještě udělali krátkou zastávku u kráteru Kerid a za tmy se vrátili zpět na ubytování.

Úterý 26. 9. 2023

V úterý dopoledne nás čekala návštěva jedné z největších středních škol na Islandu –  SŠ Fjölbrautaskóli í Breiðholti. Tato škola je rozdělena do dvou částí. Na klasickou střední školu, kde se vzdělávají žáci ve věku od 16 – 19 let a poté školu zaměřenou na celoživotní vzdělávání pro dospělé. Škola nabízí širokou škálu studijních oborů od kosmetičky, klempíře, elektrikáře až k diplomovanému zdravotníkovi. Podmínkou pro přijetí zde nejsou žádné přijímací zkoušky, žáci jsou na Islandu do středních škol přijímáni dle průměrných známek ze základní školy. Díky inkluzivnímu vzdělávání se mohou na této škole vzdělávat žáci národnostních menšin i žáci se specifickými potřebami.

Odpoledne jsme se jeli ohřát do přírodní geotermálních lázní The Blue Lagoon. Mix mořské a sladké vody je do venkovního bazénu přiváděn potrubím z hloubky dvou kilometrů a díky geotermální energii má teplotu kolem 39 °C.

Středa 27. 9. 2023

Středeční den byl ve znamení hlavního města Reykjavíku. V dopoledním bloku jsme zavítali na gymnázium Kvennaskólinn, které bylo založené v roce 1874 a v minulosti bývalo první dívčí školou na celém Islandu. V současné době má škola tři budovy se zaměřením na jazyky, přírodní vědy a sociální vědy. Je zde nastavený kreditový systém a na rozdíl od ČR zde není žádná závěrečná zkouška. Pro úspěšné zakončení studia mají žáci za úkol napsat závěrečnou esej. Filozofií islandského školství je vlídný a pozitivně motivační přístup učitelů, kteří se snaží být příkladem žádoucího chování a jednání. Také se snaží odstranit stres z testů a zkoušek a není vyvíjen tlak na kvantitu. Žák si sám vybírá, jaké kurzy navštíví, může je měnit každý semestr tak, aby zjistil, co mu nejvíce vyhovuje a jakým směrem se chce ubírat. Nicméně až 60 % žáků nedokončí středoškolské studium.

Po skončení dopoledního bloku jsme si zašli společně na oběd, prošli centrum hlavního města a přesunuli se na University of Iceland, konkrétně na pedagogickou fakultu. Tady nás přivítala paní Renata, která je zde ve funkci vedoucí katedry. S paní Renatou jsme vedli diskuzi na téma rozdílů systému školství v Čechách a na Islandu od pre-primárního vzdělávání až po terciální a doživotní vzdělávání.

Dále nám paní Rentata představila spolek ČENI – Čestina na Islandu, který založila společně s paní Zdeňkou. Tento spolek zajišťuje, mimo jiné, studijní stáže našich studentů. Dále se spolek věnuje výuce českého jazyka na Islandu. Děti jej navštěvují pravidelně každou sobotu a podnikají společně různé akce.

Čas strávený zde byl velmi přínosný a milý. Navíc při odchodu zpět k autu se na nás usmála i duha, jež krásně završila středeční bohatý program.

Čtvrtek 28. 9. 2023

Ve čtvrtek ráno nás čekala poslední návštěva školského zařízení, konkrétně mateřská škola Vinagerði a naše průvodkyně, paní Bibiam. I zde se pedagogové snaží být příkladem žádoucího chování a jednání (mluví s dětmi tichým a vlídným hlasem, stále se usmívají). Děti často chválí, vůbec nic nezakazují, ale vhodným způsobem upozorní na žádoucí chování a důsledně dodržují stanovená pravidla. Chodí s dětmi ven za každého počasí. Učí, jak se vhodně oblékat, což je vzhledem k islandskému podnebí extrémně důležité. Ve školce mají k dispozici sušičku na prádlo a učitelé dostávají speciální teplou a nepromokavou kombinézu.

Tím se čas naší výpravy nachýlil ke konci. Vrátili jsme se zpět do našeho ubytování, zabalili si věci a vyrazili směr letiště. Do letadla jsme nastoupili s pocitem vděku za nové informace, poznatky a zážitky. Tak zas příště na shledanou!