Saint-Nazaire – stáž učitelů (25. 9. – 29. 9. 2023)

25.9.2023

Po cestě letadlem z pražské Ruzyně na letiště v Nantes jsme se zde poprvé setkali  – nás 5 pedagogů a 5 žáků oboru Zdravotnické lyceum, Ekonomické lyceum a Obchodní akademie – s představiteli naší partnerské školy v Saint Nazaire – s Estelle Laé, která připravuje na francouzské straně zahraniční stáž pro nás, a s paní ředitelkou F. Van Cauwenberghe. Společně jsme dojeli auty do nočního Saint Nazaire a ubytovali jsme se v hotelu.

26.9.2023

Dnešní den jsme zahájili společně s našimi žáky prohlídkou školy a jejího areálu. Nejvíce nás zaujala budova, v níž se žáci připravovali na budoucí povolání letec – mechanik. Poté jsme byli přivítáni vedením školy a následovala neformální posezení při kávě a zákuscích připravených žáky této školy. Další částí školy nás provedli francouzští studenti. Navštívili jsme například školní knihovnu, kde jsme objevili i díla Milana Kundery ve francouzštině. Po obědě jsme se rozdělili do pracovních skupin. Jedna skupina navštívila Rezidenci, jednalo se o zařízení pro seniory ve městečku Pornichet. Druhá skupina pedagogů se spolu s našimi studenty zúčastnila European Day of languages. Studenti pracovali ve skupinách a společně plnili zadané úkoly. Kolegyně Nikola Holá měla interview s kolegou partnerské školy – učitelem TEV.

Den jsme zakončili prohlídkou města a pobřeží Atlantského oceánu. Tečkou byla večeře v restauraci u oceánu při západu slunce.

27.9.2023

Tento den pro nás dvě učitelky teorie a odborné praxe (Radka Šrámková a Jaroslava Arnoštová) a dvě studentky SZŠ začal účastí na odborné výuce Ošetřovatelství. Dostali jsme k dispozici materiály, s nimiž pracovaly francouzské studentky. S pomocí překladače a pomocí překladu francouzské kolegyně do angličtiny jsme pochopily, že žáci mají k dispozici teoretické odborné informace k ošetřovatelskému procesu, které samostatně či ve dvojicích dále zpracovávají různými metodami, včetně grafického znázornění, praktických ukázek, diskuze. Tím si téma osvojují pomocí vlastního zažití. Součástí dopoledního času byl i rozhovor s fr. kolegyní ohledně postavení učitele ve společnosti, o přístupech žáků k učení, jejich motivaci k učení a zodpovědnosti.

Během dopoledních hodin stínovala průběh hodin TEV i naše kolegyně TEV Nikola Holá, tématem rozhovoru s francouzskými vyučujícími TEV byl především přístup studentů obou škol k hodinám tělesné výchovy, průběh hodin, možnosti motivace studentů k účasti na hodinách TEV.

Učitelky jazyků (Jana Kučerová a Martina Krešne) stínovaly hodinu anglického jazyka ekonomicky zaměřených studentů a následně vedly i s Nikolou Holou pohovor s francouzskými kolegy o systému vzdělávání, o možnostech výuky a hodnocení žáků na SOŠ.

Poté jsme společně poobědvali a následně jsme spolu s českými a francouzskými žáky jeli na výlet na pobřeží Atlantského oceánu (Pornichet a Le Baule). Den jsme zakončili společným posezením u jídla.

28.9.2023

Odborné učitelky (Radka Šrámková a Jaroslava Arnoštová) a studentky SZŠ se tentokrát zúčastnily odborné výuky a stínovaly její průběh. Bylo zajímavé sledovat, že francouzská vyučující vyčlenila ze skupiny studentů dvojici, ke každé z nich byla přičleněna 1 česká studentka. Skupinky se převlékly do pracovních uniforem a společně ve francouzsko-české kombinaci se připravovaly na zvládnutí modelové situace – příprava lůžka u pacienta nemocného covid 19 a pacienta s běžnou nemocí. Studentky spolu komunikovaly v angličtině, porovnávaly přístupy k péči o lůžko, zjistily, že zásady bariérové péče jsou shodné a u fr. studentů velmi dodržovány a zautomatizovány.

Učitelky jazyků (Jana Kučerová a Martina Krešne) se zúčastnily výuky hodin anglického jazyka. Hodina ve škole trvá o 10 minut déle než u nás, tedy 55 minut. Francouzští žáci ale i přesto, že se učí anglický jazyk 5-7 let, měli se slovní zásobou velký problém. Do skupinové práce byli zapojeni také naši žáci, kteří svým aktivním přístupen  přiměli k činnosti i ostatní žáky. Dále JK a MK sledovaly výuku francouzského jazyka, hodina byla rozdělena na dvě části: v první žáci pracovali s namnoženým pracovním listem s ukázkami literárních a výtvarných děl. Úkolem bylo hledat umělecké a jazykové prostředky a napsat slova, kterým žáci nerozuměli, následně s paní učitelkou vše analyzovali. V druhé části se věnovali s další paní učitelkou z odborného vzdělávání rozpracovanému projektu, jenž byl zaměřen na obor, který žáci studovali. Učitelky překvapilo volnější tempo ve výuce, v hodinách učitelé pracovali s nižším počtem žáků (cca 15-17), každý seděl zvlášť, tím byl eliminován ruch ve třídě. Obě české učitelky také diskutovaly s francouzskými učiteli o systému školství v ČR a ve Francii a o konkrétní výuce ve škole v Saint-Nazaire. Zajímavý byl pro nás rozdíl v základním úvazku, učitelé na SŠ ve Francii mají 18 hodin. 

Vyučující TEV Nikola Holá opět stínovala práci v dalších hodinách TEV s následnou diskuzí s francouzskými vyučujícími.

Po stínování následovala schůzka s členy týmu ERASMUS, kde jsme společně shrnuli význam společné práce, vyměnili si dárky a vyjádřili naději k dalším setkáním.

Odpoledne jsme oficiálně zakončili tuto část stáže návštěvou TOWN HALL, místní radnice, kde nás zástupkyně oblasti pro turismus seznámila s významem a dějinami města. Prohlédli jsme si jednací sál, obřadní síň a z vyhlídkové terasy jsme znovu společně obdivovali krásy tohoto přímořského města. Především naši studenti měli možnost diskutovat se dvěma německými studenty, kteří vykonávali na radnici svoji odbornou stáž.  

Večer proběhl ve znamení neformálního povídání českých učitelů a studentů v prostorách ubytování. Stáž studentů pokračuje další 2 týdny. Společně jsme se rozloučili a brzy ráno jsme odletěli do České republiky.

Celkově byla tato cesta pro učitele velmi inspirativní, a to nejen z hlediska stínování výuky ve francouzské střední odborné škole, ale také díky poznávání nových lidí z jiné země a získání nových zážitků.