Paola (7. 11. – 20. 11. 2021)

7.11.2021

Naše stáž začala na Pražském letišti Václava Havla, kde jsme se sešly ve 4:30. Při odbavení jsme zahlédly naši největší sportovní hvězdu, Ester Ledeckou. V 8:00 jsme přistály na letišti ve Frankfurtu. Následoval závěrečný let na Maltu. Po přistání jsme taxi službou dojely k našemu apartmánu, kde nás uvítala majitelka Anna. Poté jsme se vydaly na obhlídku nejbližšího okolí a den jsme zakončily večeří v místní restauraci.

 

8.11.2021

První školní den na MCAST započal seznámením s Christianem, manažerem pro Erasmus+. Po krátkém přivítání jsme byly seznámeny s Maltskou kulturou a školstvím. Poté jsme se vydaly na prohlídku školy a areálu, který se nám velice líbil. Dále jsme byly předány do rukou Doreen, zástupkyní ředitele pro zdravotnické obory , která nás seznámila s provozem oboru naší stáže. Byly jsme seznámeny s odborným učitelem anatomie a odvedeny do naší třídy pro nadcházející dva týdny. Započala naše výuka, učily jsme se o kardiovaskulárním systému, obohaceném o krásná ilustrační videa. Po výuce jsme se vydaly na St. Peter’s Pool a po cestě zpět jsme navštívily nedalekou rybářskou vesnici, kde jsme ochutnaly místní speciality. 

 

9.11.2021

Jelikož dnes měli studenti z MCAST study day, což je den na vypracování zadaných úkolů, tudíž jsme měly možnost navštívit ostrov Comino. Ostrov je proslulý Blue Lagoon a jeskyněmi. Poté jsme se vydaly do Maltského národního akvária, kde jsme měly možnost vidět akvária s různými druhy ryb včetně žraloků. Především nás zaujala místnost zaměřena na recyklaci odpadů, kde jsme zhlédly naučné video o problematice plastových výrobků v moři. Jedná se o celosvětový závažný problém, který má za důsledek vymírání fauny a flóry v mořích a oceánech. 

 

10.11.2021

Dnešní výuka započala v 9:00 Practice learning. Byly jsme rozděleny do dvou skupin společně s ostatními žáky. Každé skupině byl přidělen pacient s informacemi k příjmu k operaci. První skupina měla za pacienta osmiletou dívku Emily, která byla přijata pro extrakci zubů. Naším úkolem bylo zvážit rizika celkové anestezie Emily a jak jim předejít. Druhá skupina měla za pacientku devadesáti letou Lucy, která byla přijata pro odstranění kýly. Za úkol jsme měli zvážit všechna rizika předoperační a pooperační péče. Na závěr jsme naše práce odprezentovali a byli jsme za to pochváleni naším dnešním vyučujícím Kevinem. Po výuce jsme se vydaly na trajekt směr Valletta. Ve Vallettě jsme ochutnaly místní tradiční slané pečivo, zvané Pastizzi. Prošly jsme si malebné cestičky hlavního města a cestou zpět na trajekt jsme se zastavily u Triton fountain.

 

11.11.2021

Ráno nás probudil déšť a bouře, kvůli které byla omezena doprava, a proto jsme přišly později na vyučování. V devět hodin začala praktická výuka. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Jedna z nás byla 84 letým Johnem, který šel na zavedení portu. První skupina měla na starost příjem na oddělení. Poté byl předán druhé skupině, která měla na starost předoperační a pooperační péči. Nakonec byl pacient převezen na třetí stanoviště, které představovalo operační sál. Seznámily jsme se s rozdílnou ošetřovatelskou dokumentací a rozdílnými kompetencemi sestry na Maltě. Po škole jsme si udělaly výlet do města Rabat a Mdina, ve kterých probíhalo natáčení celosvětově známého seriálu Game of Thrones, a také jsme ochutnaly místní speciality např. dušeného králíka.

 

12.11.2021

Ráno náš konečně probudilo slunce. Proto jsme se vydaly na cestu do školy pěšky. Ve škole jsme se rozdělily do dvojic společně s ostatními studenty. Pracovaly jsme na laptopech a dělali jsme únikovou hru na téma vitální funkce, kterou většina z nás úspěšně dokončila. Poté následovala hodina s učitelem Nevillem. Probíraným tématem byly příznaky a vyšetření v abdominální oblasti. Po škole jsme jely na pláž St. Thomas Bay v Marsascala, kde jsme strávily zbytek odpoledne. Na závěr jsme ochutnaly i místní lasagne. 

 

13.11.2021

Dnešní ráno začalo rozloučením s paní učitelkou Branišovou, která odletěla zpět do Čech. Čekání na paní učitelku Lahmerovou jsme si zkrátily nákupem v obchodním centru. Po návratu z centra dorazila paní učitelka. Seznámily jsme ji s ubytováním a s nejbližším okolím. Společně jsme vyrazily na večeři do restaurace s výhledem na moře.

 

14.11.2021

Nedělní ráno odstartoval výlet na ostrov Gozo. Nejdříve jsme jely trajektem do hlavního města Valletty. Jelikož jsme měly hodinu čas než nám přijel trajekt na ostrov Gozo, rozhodly jsme se zkrátit si čekání procházkou ve Vallettě, abychom ukázaly nové paní učitelce historii tohoto města. Naskytla se nám i příležitost k nakoupení suvenýrů. Poté jsme se vydaly trajektem Gozo Fast Ferry. Na ostrově jsme strávily celý den a měly jsme možnost projet celý ostrov i s přednáškou o historii ostrova v angličtině. Energii jsme doplňovaly i místními specialitami, např. chobotnice, kalamáry, krevety, škeble a další mořské plody. Ochutnaly jsme i místní smažený sýr Ragusano.

 

15.11.2021

Dnešní ráno jsme započaly procházkou do školy. Ve škole jsme představily paní učitelku zástupcům Erasmu. Naší náplní dnešní výuky bylo studium anatomie a fyziologie trávicího ústrojí. Na závěr jsme byly rozděleny do skupin a společně s ostatními studenty jsme dělaly kvíz, ve kterém jsme si vedly velice dobře. Po konci výuky jsme si prošly historické centrum Paoly a vyzkoušely jsme opět novou restauraci s tradičními Maltskými jídly. Po návratu na apartmán jsme rozdělily balíčky pro zástupce Erasmu a učitele, které předáme na konci týdne. K večeru jsme se vydaly na procházku po břehu přístavu a vyzkoušely jsme skvělou místní zmrzlinu.

 

16.11.2021

Naším dnešním cílem bylo vidět Dingli cliffs. Ráno jsme vstaly brzy a vydaly jsme se na autobus směr Dingli, ve kterém jsme vystoupily a došly na útesy. Odtud se nám naskytl krásný výhled na nekončící moře. Cestou jsme narazily na rodinný stánek plný Maltských specialit a suvenýrů, ve kterém jsme měly možnost ochutnat některé produkty. Naší další zastávkou byla Mdina, ve které jsme poobědvaly a následně jsme měly schůzku s Christianem, který nás provedl Mdinou, ve které se natáčel seriál Game of Thrones, a kde jsme ochutnaly jejich tradiční čokoládový dort s pomerančem a jablky. Z příjemné kavárny jménem Fontanella, byl krásný výhled na celý ostrov. Dále jsme se přesunuly do města Rabat, kde jsme se prošly zajímavými historickými uličkami. Celý den pro nás byl velice přínosný z hlediska komunikace v angličtině a dozvěděly jsme se spoustu informací o historii těchto měst.

 

17.11.2021

Na dnešní výuce jsme se učily o bezpečnosti polohování pacienta, ale také o správném a bezpečném držení těla zdravotnického personálu. Byly jsme seznámeni s novými technikami a postupy, které byly velice přínosné, a které budeme procvičovat zítra o praktickou výuku. Zbytek dne jsme strávily ve Vallettě, kde jsme si prošly historické památky a části hlavního města. Při procházce městem jsme potkaly místního muzikanta, který nám zahrál i českou lidovou píseň Škoda lásky. Tento zážitek nám vytvořil úsměv na tváři. 

 

18.11.2021

Tento den nás čekala praktická výuka. Na praktickou výuku jsme měly učitele, kteří nás učili po celé dva týdny. Jelikož to byl poslední den, kdy jsme je měly všechny pohromadě, rozhodly jsme se jim i celé třídě předat drobné dárky již dnes. Z dárků byli velice nadšení a jelikož se skládaly i z českých sladkostí, začali je ihned ochutnávat. Praktická výuka pro nás byla velice přínosná. Byly jsme rozděleny do dvou skupin a měly jsme možnost si vyzkoušet moderní techniky polohování a manipulace s pacienty, které u nás nejsou používané. Během výuky jsme měly možnost rozsáhlé konverzace s celým týmem a rozvíjely jsme naše komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Dozvěděly jsme se informace o vzdělávání sester na Maltě. Po ukončení praktické výuky jsme se rozhodly prozkoumávat další oblast zvanou Vittoriosa. Tento úspěšný den jsme zakončily výbornou maltskou zmrzlinou.

 

19.11.2021

Dnešní den byl ve znamení loučení, jako první jsme se rozloučily s představitelem projektu Erasmus+ Christianem. Velmi příjemné bylo rozloučení s celou třídou, se kterou jsme měly možnost studovat po dobu dvou týdnů zde na Maltě. Po škole jsme se vrátily na náš apartmán a čekalo nás balení na cestu domů. Závěr tohoto dne jsme zakončily společnou výbornou večeří a procházkou po Bormle. Nyní nás čeká odpočinek před zítřejším odletem zpátky domů. Tyto dva týdny utekly velice rychle, Malta nás okouzlila a jsme vděčné za tuto možnost být součástí tohoto projektu.