Norimberk (27. 11. – 11. 12. 2022)

Hallo 🙂

Zdravíme všechny zájemce, kteří si chtějí přečíst náš blog. Chtěly bychom vám povyprávět a přiblížit naši stáž. 

Naší cestu směr Norimberk jsme zahájily v Teplicích. Čekala nás 4 hodinová jízda vlakem s jedním přestupem v Chebu. Cesta byla náročná, ale nevznikla žádná komplikace. Metrem jsme dojely k našemu hotelu, kde jsme se ubytovaly. Zpříjemnění konce dne pro nás byly vánoční trhy, kde jsme ochutnaly tradiční, norimberské perníčky a zahřály se svařeným vínem.

PRVNÍ TÝDEN

První den v mateřské škole je tu! Při příchodu nás mile přivítala paní ředitelka Ellen Kolb, která nás provedla a seznámila s ostatním personálem. Každé z nás přidělila věkově odlišnou skupinu dětí, se kterou jsme strávily celý týden. V mladší skupině se děti pohybovaly od 10 měsíců do 3 let, ve starší od 3 let do 6 let. 

Každý den po příchodu všech dětí do mateřské školy následovala společná snídaně. Děti jedí z boxíků, které jim připravují rodiče. Starší skupina se převléká do venkovního oblečení a po dobu jedné hodiny tráví čas na hřišti. Mladší děti se přesouvají do herny, kde sedí v kruhu, společně se učí rozeznávat barvy, zvuky zvířat a zpívají vánoční písničky. Ve 12 hodin je čas na oběd, všechny děti se sejdou v jídelně a společně obědvají. Po obědě ještě každý dostane malý dezert. V podobě ovoce, zeleniny nebo domácího koláče. Následuje odpočinek. Děti se přemisťují do „spací místnosti“ a za úplné tmy usínají a spí až do 14 hodin. Děti, co jsou v předškolním věku, se učí styl školní docházky. Místo odpočinku si malují, zpívají, vyrábí výzdobu a jednou v týdnu společně s paní ředitelkou trénují přípravu do školy. Starší skupina má odpoledne volné, hrají si, s čím chtějí a každé dítě netrpělivě čeká na svého rodiče. 🙂

Náš víkend jsme tradičně zahájily procházkou po vánočních trzích. Setkaly jsme se s tatínkem (od Diany) a strávili společně celý den. Viděly jsme nejkrásnější uličku v Norimberku a poseděly v místní kavárně.

DRUHÝ TÝDEN

Druhý týden nezačal ničím jiným, než výměnou skupinek s dětmi. Ta co byla s dětmi staršími, následoval týden u dětí mladších a obráceně. Nejprobíranější téma tohoto týdne byl příchod „Mikuláše“. V Česku očekáváme příchod Mikuláše, anděla a čerta, ale v Německu chodí jen jeden. Říkají mu Nikolaus. Nám tedy spíše představoval Santu Clause :). Děti o něm zpívaly písničky, vyráběly si ho ze čtvrtek nebo ho malovaly na okna barvičkami. Každý rodič donesl dítěti vánoční punčochu, kterou nám předal a my následně z připraveného ovoce a sladkostí punčochy dětem naplnily. Očekávaný den nastal, děti se už od rána chovaly slušně a netrpělivě vyčkávaly na Nikolausův příchod. Po snídani zazněla uvítací písnička, rozdaly se dárečky a každé dítě bylo usměvavé a spokojené. I pro nás to byl velmi emotivní a zajímavý den. Dozvěděly jsme se zajímavé informace a získaly novou zkušenost.

Zbytek týdne jsme hojně trávily na hřišti. Naučily jsme se i dokonce některé německé dětské hry, které jsme také hrály jako malé. Například „ Na babu“, „Chodí pešek okolo“ nebo „ hra Štronzo“. Po dobu, kdy děti měly spontánní činnosti, jsme se snažily komunikovat a odpovídat na dotazy paní vychovatelek, které například zajímalo, na jaké škole studujeme, v jakém jsme ročníku či jestli se nám tato práce líbí a chtěly bychom v ní v budoucnu pokračovat. Kolektiv jak u mladších tak u starších dětí byl velice hezký a přátelský. Děti se chovaly slušně jak mezi sebou, tak k jejich vychovatelkám, které měly opravdu rády a byly na nich téměř závislé, tak i  k nám. Zařadily nás do kolektivu a snažily se s námi komunikovat. Už od prvního dne si s námi hrály, vyprávěly nám příběhy z domova nebo se dohadovaly mezi sebou, vedle koho budeme sedět u snídaně. 🙂

Víkend jsme ukončily posledním výletem, horkým svářeným vínem a nezapomenutelným pocitem na vánočních trzích. 🙂

ZÁVĚR STÁŽE

Nejsmutnějším, ale zároveň den plného štěstí byl ten poslední. Poslední den ve školce. Myslím si, že ani jedna z nás, jsme si na začátku tohoto Erasmu, nedokázaly představit, že bychom si našly jak k dětem tak k vyučujícím takové pouto. Každý den jsme se ve školce cítily dobře díky pozitivní a rodinné atmosféra, která tu převládala. Tato stáž nám předala spoustu nových informací, dovedností a zkušeností. Naučily jsme se nebát komunikovat a dokázat zaujmout, předat informace či získat nové přínosné poznatky, které můžeme porovnávat. Stáž nás naučila poznávat a respektovat společnost a kolektiv. Rozloučily jsme se s dárečkem, jak ze strany naší, tak i ze strany vyučujících a dětí. Byl nám věnovaný krásný malovaný obrázek od celé třídy. <3

Jsme velmi vděčné za tuto příležitost a zkušenost a chtěly bychom také, abyste třeba i vy někdy zkusili podobnou stáž a získali taky tak pěkné vzpomínky, jako jsme si odnesly my.

Aneta Samarová – Pedagogické lyceum (3.L)

Diana Divecká – Pedagogické lyceum (3.L)